Hoppa till innehåll

Hört en myt?

Har du hört en myt om agile? Vi är inte förvånade, men vi är tacksamma om du vill dela med dig! Maila oss, kommentera här på bloggen eller twittra på #agilamyter.

Myt #5: Test måste ske oberoende av utveckling

februari 19, 2014

En fråga som delar test-sverige och rör upp känslor på testkonferenser är huruvida test bör vara en separat, oberoende och objektiv aktivitet, skild från utvecklingen – eller ej. Vissa hävdar att test måste ske självständigt och rigoröst för att uppnå hög kvalitet. Men stämmer det verkligen att testarnas objektiva kritiska granskande påverkas om test och utveckling sker tillsammans?

Läs mer…

Myt #4: Det går inte att estimera test i Scrum

mars 8, 2013

Det går inte att estimera test i Scrum eller i andra agila metoder. Har du hört det förut? Tycker du själv att det är svårt att estimera när teamet arbetar på ett agilt sätt? Först vill vi säga att det är svårt att estimera vad det än må vara, men om det är svårare när ni arbetar med Scrum? Detta skall vi nu diskutera.

Ursprung

I ett icke-agilt projekt är det inte ovanligt att start och slutdatum redan är satta och att testarens uppgift snarare blir att göra så mycket testning som möjligt på den tid som finns avsatt. När ett team väljer att arbeta agilt flyttas ansvaret från individen till teamet för den övergripande planeringen.

Läs mer…

Myt #3: Agila team behöver inga testare

februari 1, 2013
tags: ,

Agila team där programmerarna utvecklar kod med testdriven utveckling, automatiserar tester, använder sig av parprogrammering och kontinuerligt bygger och testar sin kodbas verkar vid första anblicken inte behöva testare.

Programmerarna står för kvaliteten och koden är vältestad. Som testare kan man till och med mötas av skepsis och motstånd när man försöker närma sig ett sådant team. Kan det vara så att testaren verkligen är överflödig?

Är myten “agila team behöver inga testare” sann?

Agil Myt

Ursprung

Myten är troligen primärt sprungen ur att framför allt äldre litteratur om agil utveckling fokuserar mycket på utvecklaraktiviteter. Test omnämns knappt ens i det agila manifestet eller bland de agila principerna.

Läs mer…

Myt #2: Regressionstest hinns inte med

december 19, 2012

Att regressionstesterna inte hinns med är en vanlig oro bland testare när en transformation mot att arbeta agilt inleds. Fokus på att leverera ett färdigt och levererbart inkrement av produkten/systemet gör att teamet ofta vill köra genom hela sin regressionstestsvit för att känna sig trygg i sin leverans. Som vanligt föder oro myt.

– Om det ska levereras till produktion så ska väl allt vara testat och eventuellt godkänt av kunden. Eller?

Mytens ursprung

I ett försök att anpassa sig och arbeta iterativt trycker teamet helt enkelt ihop sin nuvarande process för att passa  i en kortare tidsplan – “iteration”. Istället för att ändra vilka aktiviteter som måste genomföras, och hur de utförs för att säkerställa kvaliteten inför leverans, utgår teamet från befintliga rutiner. De befintliga rutinerna är troligtvis skapade utifrån en annan kontext än den agila och då kommer det att uppstå problem i arbetet.

Agil Myt 2
Försök att banka ihop befintliga testprocesser till dess att de får plats i en sprint är dömt att misslyckas.

Läs mer…

Myt #1: Alla agila testare måste vara tekniska

november 13, 2012

Myten om att alla agila testare måste vara tekniska är inte bara en bland många myter, utan en riktig klassiker! Agil testning kan vara ganska svårdefinierat. Eller rättare sagt; det finns många intressanta tolkningar av vilken kompetens som krävs av en agil testare.

Ursprung

Varför myten har uppstått beror på en rad olika faktorer. En faktor, tror vi, är att agile är väldigt utvecklingsnära. Det var främst utvecklarna och inte testarna som initialt drev (och driver?) det agila framåt i Sverige. En annan faktor är det agila arbetssättet som sådant, som fokuserar på ett teams medlemmars förmåga att samarbeta och producera resultat tillsammans. Att det ställs nya och andra krav på team-medlemmarnas mjuka och hårda kompetenser kan så klart oroa många.


Läs mer…